ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Προφίλ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Yπηρεσίες ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Ενδεικτικά Έργα ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Επικοινωνία ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011)

Είδη ενισχύσεων Κατώτατος προϋπολογισμός Ίδια συμμετοχή

Ενισχυόμενες Δαπάνες και Εξαιρέσεις Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011)

Εξαιρέσεις απο τον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/2011)

Εξαιρέσεις ΚΑΔ απο τον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011)

Ποσοστά ανά περιφέρεια Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011)

Επιχειρηματικότητα των νέων - Ν.3908/2011

Παράδειγμα Επιχειρηματικότητας των Νέων

MARKETING PLAN

Συστήματα Ποιότητας ISO

ISO 9001: 2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 22000 : 2005 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 14001 : 2004 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Πελατών στις οποίες Εγκαταστήσαμε ISO

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επενδυτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχειρούμε Δυναμικά

Επιχειρηματική Ευκαιρία

Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα

ICT for Growth

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Digi-Mobile

Εναλλακτικός Τουρισμός

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Digi-Content

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Digi-Retail

Πράσινος Τουρισμός

NEA Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011)

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων

Αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 και τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004

Εγκρίσεις 166 εκατ. € στο 2ο κύκλο του Επενδυτικού Νόμου

Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων του Παν. Μακεδονίας και του ΑΠΘ

Επενδυτικός Νόμος 3908/11-Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15 Ιανουαρίου 2013

31 Οκτωβρίου έληξε η Β' φάση της προκήρυξης των γενικών καθεστώτων του Επενδυτικού Νόμου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον Eπενδυτικό Nόμο 4146/2013 για τον Α΄ κύκλο του 2014

4 δις στον Επενδυτικό Νόμο για τον Α' Κύκλο του 2014

Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων του Επενδυτικού Νόμου A' κύκλος του 2014

NEA ΕΣΠΑ

Τέσσερα νέα προγράμματα του καινούριου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Προδημοσίευση 2 δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους από το Νεο ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση 6 δράσεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης 123 εκ. ευρώ

Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας τους, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

3ος κύκλος Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 123 Α «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης εντεταγμένων του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ

Αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Γενική επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Επιλέξιμες δαπάνες στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Εξαιρέσεις απο τον Αναπτυξιακός Νόμο 4399/16

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

English Sitemap

Social Share:

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη