Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έως τις 30/6/2015.

Παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 :

μέχρι τις 30-06-2015 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις (Ημερομηνία αποφάσεων 20/1/2015 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-10215 & Ημερομηνία δημοσιοποίησης ΦΕΚ 26-1-2015 /Ημερομηνία ανάρτησης των αποφάσεων στη Διαύγεια 27-1-2015).

Αντίστοιχα τροποποιούνται οι οδηγοί των συγκεκριμένων προγραμμάτων ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. M.Ε.Π.Ε Συμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά . Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη