PDF DOWNLOAD

Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών καιμεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» ανέρχεται σε 456.000.000 € . και ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Από το πρόγραμμα θεωρούνται ως υφιστάμενες επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας .

Από το πρόγραμμα θεωρούνται ως νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι ενισχύσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς /θεματικές ενότητες:

 • Μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Τουρισμός: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Εμπόριο –Υπηρεσίες Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.

Δεν εντάσσονται οι κλάδοι του Λιανικού Εμπορίου, της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και των Υπηρεσιών Εστίασης. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

Η επιλογή της Θεματικής Ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το δηλούμενο (προτεινόμενο) ή τους δηλούμενους (προτεινόμενους) προς ενίσχυση ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:
 • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια
 • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Να λειτουργούν νόμιμα, (εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται)
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ. Β.Σ.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν για κατάλληλες υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:
 • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
 • Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης
 • Να λειτουργούν νόμιμα, (εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται)
 • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν για κατάλληλες υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα
 • Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

 • 30.000 έως 300.000€ για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
 • 20.000 έως 300.000€ για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 • 20.000 έως 100.000€ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Σημειώνεται ότι το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού Προγράμματος, έχουν ως ακολούθως:

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
ΠεριφέρειαΔημόσια ΕπιχορήγησηΙδιωτική Συμμετοχή
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές Επιχειρήσεις
Αν.Μακεδονία- Θράκη50%60%50%40%
Κ. Μακεδονία40%50%60%50%
Δ. Μακεδονία 40%50%60%50%
Ήπειρος50%60%50%40%
Θεσσαλία40%50%60%50%
Ιόνια40%50%60%50%
Δ. Ελλάδα50%60%50%40%
Πελοπόννησος40%50%60%50%
Β. Αιγαίο40%50%60%50%
Κρήτη40%50%60%50%
Στερεά Ελλάδα40%50%60%50%
Ν. Αιγαίο40%50%60%50%
Αττική40%50%60%50%

Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (το ποσοστό του προγράμματος πλην της επιχορήγησης), μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους μόνο κατ' εξαίρεση σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε  (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜέγιστο επιλέξιμο ποσό ή ποσοστό προϋπολογισμό έργου
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος60%80%60%
2.Μηχανήματα - Εξοπλισμός100%100%100%
3.Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)15.00015.00010.000
4.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας100%100%100%
5.Δικαιώματα τεχνογνωσίας20%20%20%
6.Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας6.000 €6.000 €6.000 €
7.Λογισμικό30.000 €30.000 €10.000 €
8.Προβολή - Προώθηση20.000 €30.000 €10.000 €
9.Συμβουλευτικές υπηρεσίες10.000 €10.000 €10.000 €
10.Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)40%40%40%

Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.