Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων του Παν. Μακεδονίας και του ΑΠΘ

 

Για δεύτερη χρονιά η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Μ.Ε.Π.Ε.ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των γραφείων διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την συνδιοργάνωση ημερίδας εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων φοιτητών τους, στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 διοργανώθηκε ημερίδα / εργαστήριο στις εργαστηριακές αίθουσες του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με θέμα την «Ηλεκτρονική υποβολή (προσομοίωση) επενδυτικού σχεδίου στον Ν.3908/2011», στο οποίο εισηγητές ήταν αποκλειστικά στελέχη της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. ΜΕΠΕ

 Το σεμινάριο στόχευε να δώσει μια σύντομη μεν, αλλά πρακτική και ουσιαστική προσέγγιση στις απαιτήσεις για την υποβολή προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011.

 

Το εργαστηρίο/σεμιναρίο χωρίζονταν από δυο ενότητες:

  • Στην πρώτη ενότητα, αναλύθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ορθή προετοιμασία και υποβολής μιας επενδυτικής πρότασης. Κατά την διάρκεια της έγιναν ελάχιστες αναφορές στον ισχύοντα Επενδυτικό Νόμο, κυρίως στην τελευταία τροποποίηση του Ν4072/2012 (άρθρο 241), αφού ο κορμός του νέου επενδυτικού Νόμου, είχε αναλυθεί στην ημερίδα εργαστήριο της προηγούμενης χρονιάς (1-6-2011), από στελέχη της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. ΜΕΠΕ και της ΔΙ.Α.Π. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Έγινε ανάλυση του περιεχομένου μιας αξιοπρεπούς και ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης και αναλύθηκε το περιεχόμενο και ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων βιωσιμότητας, υπολογισμού των οικονομικών δεικτών και των υφιστάμενων οικονομικών στοιχείων σε μια επιχείρηση.
  • Στην δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία προσομοίωσης της ορθής και ολοκληρωμένης συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης με στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΜΟΔ) και της οργάνωσης του φυσικού φακέλου των επενδυτικών προτάσεων. Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες υπέβαλαν και απόκτησαν κωδικό πρότασης από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΜΟΔ), προκειμένου να την ολοκληρώσουν στον δικό τους προσωπικό υπολογιστή, σύμφωνα με την εμπειρία που απόκτησαν.

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο/εργαστήριο δόθηκε βεβαίωση συμμετοχής.

Η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Μ.Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων θεωρεί ότι η θετική ανταπόκριση, σε τέτοιου είδους καλέσματα των πανεπιστημιακών φορέων, αποτελεί υποχρέωσή της προς την κοινωνία. Η πολυετής εμπειρία των στελεχών των υφιστάμενων επιχειρήσεων – γραφείων συμβούλων, όπως η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. πρέπει να μεταδίδεται αφιλοκερδώς και ανυστεροβούλως στην καινούργια γενιά επιστημόνων, η οποία θα αναλάβει πλέον την υποστήριξη των επιχειρήσεων της χώρας.

Social Share:

video Εκπαίδευση φοιτητών στον Επενδυτικό Νόμο

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Μ.Ε.Π.Ε. είναι η μεγιστοποίηση της θετικής επίδρασης της στην κοινωνία ως επιχείρηση.Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της είναι η ενεργή και εθελοντική συμμετοχή της στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, προάγοντας το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης και διαρκούς ενημέρωσης.

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη