Μελέτες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών Έργων
Αξιολόγηση Επενδύσεων ιδιωτικού τομέα
Έλεγχος - Πιστοποίηση Επενδύσεων
Αξιολόγηση Επενδύσεων δημόσιου τομέα
Διαχειρίσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τράπεζες - Επιχειρήσεις Δανειολήπτες
Διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
Διοίκηση - Διαχείριση Έργων
Διαγωνισμοί – Δημόσιες Συμβάσεις
Συμβουλευτική υποστήριξη ΕΥΔ Δικαιούχων ΕΦΔ και Υποστηρικτικών Δομών
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους τομείς των Ανθρώπινων Πόρων
Συστήματα Ποιότητας ISO
Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου και Επίβλεψης
Τεχνολογίες πληροφορικής
Social Share:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

επικοινωνια ΣΥΜΠΑΝ Συμβουλοι Επιχειρησεων

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

Yπηρεσίες ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Μ.Ε.Π.Ε. σύμβουλoι επιχειρήσεων - See more at: http://www.sym-pan.gr/sym/el-consulting-services#sthash.GYgaVKuQ.dpuf


Δέσμευση της εταιρείας μας αποτελεί:


  • Η παροχή ποιοτικών, αποτελεσματικών και αποδοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας.
  • Η συνεχής και συνεπής τήρηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών του πελάτη.
  • Η διασφάλιση εχεμύθειας και η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων του πελάτη.
Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ