Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ένα νευραλγικό κομμάτι των υπηρεσιών και των λύσεων της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. και λειτουργεί είτε αναλαμβάνοντας την εξ’ ολοκλήρου υλοποίηση μελετητικών έργων, είτε συνδράμοντας με την τεχνογνωσία  που διαθέτει, στη βελτίωση του σχεδιασμού και της οργάνωσης έργων σε οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

 

 Οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης είναι οι εξής:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
  • Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην επιχειρησιακή λειτουργία φορέων, οργανισμών και εταιρειών.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και συστημάτων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και υπηρεσιών για την υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων ISO που σχετίζονται με την ποιότητα διαχείρισης και ασφάλεια πληροφοριών, σε Φορείς, Οργανισμούς και Εταιρείες.
  • Υποστήριξη Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων: Κοστολόγηση, Αναδιοργάνωση Logistics, Εξαγωγές, Ενημέρωση για Προγράμματα, Υπηρεσίες υποστήριξης Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Υποστήριξη Οικονομικής Διεύθυνσης στη λήψη αποφάσεων πληρωμών κλπ

 

 

 

 

 

 

Social Share: