ΣΥΜ.Π.ΑΝ. E.Π.Ε.
ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων. Eνίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μεταφορά τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H ΣΥΜΠΑΝ, ιδρύθηκε το 2000. Παρέχει υπηρεσίες συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων δραστηριότητας

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜ.Π.ΑΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών,επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ . Σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, marketing plan...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΕΠΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ενδεικτικά Έργα ΣΥΜΠΑΝ Ε.Π.Ε. Συμβουλοι Επιχειρήσεων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθεροί επαγγελματίες, αστικές εταιρείες...

ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΝ ΕΠΕ

ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 (ΦΕΚ Α' 117/22.6.2016), αφορά επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα είδη ενίσχυσης είναι Επιχορήγηση κεφαλαίου, Επιδότηση μισθωμάτων leasing, Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
GRID LIST

Επιλέξιμες δαπάνες στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες: Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και…

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους του

Εξαιρέσεις απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Περιπτώσεις εξαιρέσεων και τομείς/ δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακός Νόμο 4399/16

Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Ποιότητας ISO ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τα Συστήματα Ποιότητας ISO παρέχουν μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής των βασικών προϋποθέσεών εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχής βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Αποτελούν αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας και εμπιστοσύνης για τον πελάτη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 14001:2015 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 14001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

ISO 22000 : 2018 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

Προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα, το οποίο προλαμβάνει τους κινδύνους και αναγνωρίζει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 9001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη